Aktualności

PSZOK

“Drodzy Mieszkańcy Piastowa, W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Piastowa Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Skargi w Piastowie otwartym w czwartki od godziny 12.00 do 19.00, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie zaprasza mieszkańców Piastowa do nieodpłatnego pozostawiania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stefana Bryły w
Czytaj więcej…


Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zarząd „Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o. o., Pruszków ul. Stefana Bryły 6 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106, obręb 14 położonej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej 8. (kliknij) Protokół z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
Czytaj więcej…

Informacja PSZOK

“Drodzy Mieszkańcy, w sobotę 31.03.2018 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stefana Bryły będzie nieczynny.”

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie przedstawia harmonogram odbioru odpadów na rok 2018. Gmina Piastów Odpady segregowane, zmieszane i bioodpady Gmina Pruszków Posesje jednorodzinne – odpady segregowane Posesje jednorodzinne – odpady zmieszane Gmina Raszyn Posesje jednorodzinne Posesje wielorodzinne

„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie”, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, zatrudni pracowników na stanowisko:

„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie”, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, zatrudni pracowników na stanowisko: Pracownik sortowni (praca w kabinie sortowniczej) Oczekiwania wobec kandydatów: Wykształcenie – zawodowe/gimnazjum/podstawowe. Uprawnienia, umiejętności – sprawność ruchowa, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole. Pracownik sortowni (operator belownicy, praca w kabinie sortowniczej) Oczekiwania wobec kandydatów: Wykształcenie – zawodowe/gimnazjum/podstawowe. Uprawnienia, umiejętności – obsługa
Czytaj więcej…