Zamów kontener

Zapraszamy do wyceny i składania zamówienia na kontenery – telefonicznie:

+48 (022) 758 20 63
+48 (022) 758 20 67

lub poprzez poniższy formularz:


WycenaMiejsce dostarczenia (klienci indywidualni)


Godzina dostawy (przedział dwóch godzin)


Miejsce dostarczenia (klienci biznesowi)Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzo.pl ,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi wywozu odpadów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu