Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.
Oferta
Dla mieszkańców
  • Odbiór odpadów komunalnych
  • Odbiór odpadów wielkogabarytowych
  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Sprawdź pełną ofertę
Oferta
Dla firm i instytucji
  • Odbiór odpadów komunalnych
  • Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • Niszczenie elektronicznych nośników informacji
Sprawdź pełną ofertę
Oferta
Całodobowy parking strzeżony
  • Miejsca abonamentowe
  • Toalety, natryski
  • Możliwość przygotowania posiłków
  • Otwarte 365/24/7
Sprawdź pełną ofertę
Poznaj nasze standardy
Terminowość
wywozu
odpadów
Czystość
miejsca po
wykonywaniu usługi
Szybkość
reakcji na
reklamację Klienta
Kwalifikacje
Wykwalifikowany
personel
Obsługa klienta
Miły, kulturalny
stosunek do klienta
Harmonogram odbioru odpadów w 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w roku 2023 dla gmin: Raszyn, Milanówek, Michałowice oraz Pruszków.

Zobacz więcej
Punkt selektywnego zbierania odpadów

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udostępnieliśmy, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, dostęp do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zobacz więcej
Edukacja ekologiczna

Prowadzimy działania w zakresie edukacji ekologicznej, która stanowi istotny element realizacji planów gospodarki odpadami.

Zobacz więcej