Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie przedstawia harmonogram odbioru odpadów na rok 2018.

Gmina Piastów
Odpady segregowane, zmieszane i bioodpady

Gmina Pruszków
Posesje jednorodzinne – odpady segregowane
Posesje jednorodzinne – odpady zmieszane

Gmina Raszyn
Posesje jednorodzinne
Posesje wielorodzinne