Zarząd "Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie" sp. z o. o., Pruszków ul. Stefana Bryły 6 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106, obręb 14 położonej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej 8. (kliknij)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zarząd „Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o. o., Pruszków ul. Stefana Bryły 6 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106, obręb 14 położonej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej 8. (kliknij)

Protokół z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106, obręb 14 położonej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej 8. (kliknij)