Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: „Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: „Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”.

Zawiadomienie_o _wyborze oferty.pdf