OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 04-2018

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę i montaż, rozdrabniarki jednowałowej wraz z przenośnikami.pdf