ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRAWNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRAWNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O., PROWADZONE PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART.138g ust.1 USTAWY PZP

Zapytanie_Ofertowe_Obsługa_Prawna.pdf

Informacja_o_otwarciu_ofert_usługi_prawne.pdf

uniewaznienie_ofert_usługi_prawne.pdf