Zapraszam do złożenia ofert cenowych na: „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”

Zapraszam do złożenia ofert cenowych na: „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”

Zawiadomienie_o _wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”