Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie Systemu Telewizji Dozorowej CCTV dla potrzeb monitorowania i kontroli miejsc składowania i magazynowania odpadów w Sortowni, monitoring na zewnątrz biurowca, wykonanie modernizacji systemu monitoringu CCTV w pomieszczeniu ochrony i transmisja obrazów z kamer Sortowni do Ochrony

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie Systemu Telewizji Dozorowej CCTV dla potrzeb monitorowania i kontroli miejsc składowania i magazynowania odpadów w Sortowni, monitoring na zewnątrz biurowca, wykonanie modernizacji systemu monitoringu CCTV w pomieszczeniu ochrony i transmisja obrazów z kamer Sortowni do Ochrony