Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na naprawę i remont przenośników taśmowych, sita bębnowego na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na naprawę i remont przenośników taśmowych, sita bębnowego na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.