Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przygotowanie MZO w Pruszkowie do audytu nadzoru na zgodność z PN EN ISO 9001:2015 oraz PN EN ISO 14001:2015.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przygotowanie MZO w Pruszkowie do audytu nadzoru na zgodność z PN EN ISO 9001:2015 oraz PN EN ISO 14001:2015.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty