Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji antyodorowej typ „sucha mgła” wraz z preparatami neutralizującymi w celu minimalizowania uciążliwości zapachowej na terenie kompostowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. dz. nr ew. 22/2 i 17 obręb 17 w Pruszkowie przy ulicy Stefana Bryły 6.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji antyodorowej typ „sucha mgła” wraz z preparatami neutralizującymi w celu minimalizowania uciążliwości zapachowej na terenie kompostowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. dz. nr ew. 22/2 i 17 obręb 17 w Pruszkowie przy ulicy Stefana Bryły 6.