Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy czterech niezależnych układów wentylacji i klimatyzacji kabin sortowniczych w hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy czterech niezależnych układów wentylacji i klimatyzacji kabin sortowniczych w hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.