Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę używanej ładowarki kołowej z wysokim zasypem o pojemności łyżki min. 3,5 m/3. Rok Produkcji max. 2011, Ilość Mth. Max. 10 000.

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę używanej ładowarki kołowej z wysokim zasypem o pojemności łyżki min. 3,5 m/3. Rok Produkcji max. 2011, Ilość Mth. Max. 10 000.

Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego