Zapraszamy do złożenia oferty na pompę hydrauliczną sita mobilne bębnowe wraz z dostawą i montażem do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.

Zapraszamy do złożenia oferty na pompę hydrauliczną sita mobilne bębnowe wraz z dostawą i montażem do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty