Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie obsługi i konserwacji stacji transformatorowej typu MRw-b 20/1000-7, 15/0,4kV, 1000kVA zasilającej obiekty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie obsługi i konserwacji stacji transformatorowej typu MRw-b 20/1000-7, 15/0,4kV, 1000kVA zasilającej obiekty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków