Rada Nadzorcza Spółki „Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki „Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie

Rada Nadzorcza Spółki
„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki „Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszkowie

Rada Nadzorcza Spółki „Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów (kliknij).