Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych. …

Zapotrzebowanie na pracownika gospodarczego.

Zapotrzebowanie na pracownika gospodarczego. Wymagania kwalifikacyjne…

Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego

Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o…