Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego

Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch samochodów ciężarowych bezpylnych zasilanych silnikami napędzanymi CNG (zadanie nr 1, śmieciarka jednokomorowa z systemem mycia, zadanie nr 2 śmieciarka dwukomorowa)