Zapotrzebowanie na pracownika gospodarczego.

Zapotrzebowanie na pracownika gospodarczego.

Wymagania kwalifikacyjne na stanowisku pracownik gospodarczy – Dział Inwestycji i Administracji. Robotnik gospodarczy wykonuje prace na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. , Pruszków ul. Stefana Bryły 6.

Zadania zawodowe:
• utrzymywanie porządku i czystości wewnątrz budynku;
• utrzymywanie porządku i czystości w otoczeniu budynku;
• obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy;
• dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu;
• wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynku;
• pielęgnowanie zieleni na terenie nieruchomości;
• organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Dodatkowym atutem może być posiadanie prawa jazdy, uprawnień do kierowania wózkami widłowymi lub spawania elektrycznego.
Telefon kontaktowy 510 203 626 Adam Łaszczotko.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.