Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych.