Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na : „Odstraszanie dzikiego ptactwa z terenu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.”

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na : „Odstraszanie dzikiego ptactwa z terenu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.”