Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na USŁUGI PRAWNE DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O., PROWADZONE PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART. 138g ust.1 USTAWY PZP

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na USŁUGI PRAWNE DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O., PROWADZONE PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART. 138g ust.1 USTAWY PZP