harmonogram-odbioru-odpadow-na-2020-rok

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie przedstawia harmonogram odbioru odpadów na rok 2020.

Gmina Piastów

Odpady segregowane, zmieszane i bioodpady

 

Gmina Pruszków

Posesje jednorodzinne – odpady segregowane

Posesje jednorodzinne – odpady zmieszane

 

Gmina Raszyn

Posesje jednorodzinne

Posesje wielorodzinne