Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie aranżacji pomieszczenia gospodarczego w budynku biurowym według załączonego projektu.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie aranżacji pomieszczenia gospodarczego w budynku biurowym według załączonego projektu.

projekt.pdf

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty