Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty