Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego na dostawę samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki dwukomorowej zasilanej silnikiem napędzanym olejem napędowym.

Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego na dostawę samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki dwukomorowej zasilanej silnikiem napędzanym olejem napędowym.