Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego na dostawę samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki jednokomorowej zasilanej silnikiem napędzanym CNG.

Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego na dostawę samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki jednokomorowej zasilanej silnikiem napędzanym CNG.