Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego w sprawie dostawy samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki jednokomorowej zasilanej silnikiem napędzanym CNG.

Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego w sprawie dostawy samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki jednokomorowej zasilanej silnikiem napędzanym CNG.