Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie odwodnień do szczelnych zbiorników, według poniżej zamieszczonej specyfikacji, na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie odwodnień do szczelnych zbiorników, według poniżej zamieszczonej specyfikacji, na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Projekt.pdf