Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą rurociągów oraz komory zlewnej na terenie zlewni nieczystości ciekłych przy ul. Poznańskiej w Pruszkowie.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą rurociągów oraz komory zlewnej na terenie zlewni nieczystości ciekłych przy ul. Poznańskiej w Pruszkowie.