Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu 15 kabin prysznicowych w umywalni męskiej na I piętrze w budynku administracyjno – socjalnym przy ulicy Stefana Bryły 6 w Pruszkowie według wyszczególnionego poniżej zakresu prac.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu 15 kabin prysznicowych w umywalni męskiej na I piętrze w budynku administracyjno – socjalnym przy ulicy Stefana Bryły 6 w Pruszkowie według wyszczególnionego poniżej zakresu prac.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty