Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż układu klimatyzacji na drugim piętrze w budynku administracyjno-socjalnym Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż układu klimatyzacji na drugim piętrze w budynku administracyjno -socjalnym Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6.