Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę nowych części zamiennych do urządzenia producenta BRT Recycling Technologie GmbH, służącego do otwierania i opróżniania worków z tworzyw sztucznych na terenie hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę nowych części zamiennych do urządzenia producenta BRT Recycling Technologie GmbH, służącego do otwierania i opróżniania worków z tworzyw sztucznych na terenie hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Unieważnienie