Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I WYBORZE OFERT