Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert dot. dostawy sprzętu komputerowego