Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w budynkach i posesji należących do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w budynkach i posesji należących do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT