Aktualności

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 06/2020

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na wykonanie modernizacji systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie zakładowej bazy.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na dostawy drutu stalowego do wiązania surowców wtórnych, do belownicy Konti 100 E/SO znajdującej się w hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na dostawy drutu stalowego do wiązania surowców wtórnych, do belownicy Konti 100 E/SO znajdującej się w hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 05/2020

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi wymiany części zamiennych w belownicy KONTI 100 E/So, nr 29.009, rok produkcji 2004, na terenie hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi wymiany części zamiennych w belownicy KONTI 100 E/So, nr 29.009, rok produkcji 2004, na terenie hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę gazu PROPAN-BUTAN i gazów technicznych.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę gazu PROPAN-BUTAN i gazów technicznych. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Zawiadomienie o wyborze oferty