Aktualności

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2019 i 2020

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2019 i 2020

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę solarki oraz pługu do samochodu Scania zasilanego CNG zakupionego zgodnie z postepowaniem przetargowym nr: MZO/20/2019.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę solarki oraz pługu do samochodu Scania zasilanego CNG zakupionego zgodnie z postepowaniem przetargowym nr: MZO/20/2019. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego nr: 05/2019

Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego nr: 05/2019 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 05/2019

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na realizacje serwisu, konserwacji, naprawy systemów automatyki i elektryki w obiektach na instalacjach mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów oraz w pojazdach i urządzeniach ( instalacja 24 V) w dziale obsługi technicznej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na realizacje serwisu, konserwacji, naprawy systemów automatyki i elektryki w obiektach na instalacjach mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów oraz w pojazdach i urządzeniach ( instalacja 24 V) w dziale obsługi technicznej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.

PSZOK

„Szanowni Państwo Informujemy, że w dniu 02.11.2019 (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.”