Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRAWNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRAWNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O., PROWADZONE PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART.138g ust.1 USTAWY PZP Zapytanie_Ofertowe_Obsługa_Prawna.pdf Informacja_o_otwarciu_ofert_usługi_prawne.pdf uniewaznienie_ofert_usługi_prawne.pdf

Ogłoszenie o spotkaniu technicznym

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w spotkaniu technicznym poprzedzającym zapytanie ofertowe na: Wykonanie instalacji antyodorowej wraz z dostarczeniem preparatów neutralizujących, do celów zniwelowania odorowości na instalacji kompostowania odpadów zielonych.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 04-2018

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę i montaż, rozdrabniarki jednowałowej wraz z przenośnikami.pdf

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: „Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: „Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”. Zawiadomienie_o _wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompaktora

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompaktora Informacja_z_otwarcia_ofert