Aktualności

Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki dwukomorowej zasilanej silnikiem napędzanym olejem napędowym.

Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki dwukomorowej zasilanej silnikiem napędzanym olejem napędowym.

harmonogram-odbioru-odpadow-na-2020-rok

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie przedstawia harmonogram odbioru odpadów na rok 2020. Gmina Piastów Odpady segregowane, zmieszane i bioodpady   Gmina Pruszków Posesje jednorodzinne – odpady segregowane Posesje jednorodzinne – odpady zmieszane   Gmina Raszyn Posesje jednorodzinne Posesje wielorodzinne  

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na USŁUGI PRAWNE DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O., PROWADZONE PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART. 138g ust.1 USTAWY PZP

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na USŁUGI PRAWNE DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O., PROWADZONE PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART. 138g ust.1 USTAWY PZP INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Unieważnienie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na Konserwację i naprawę urządzeń UDT.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na Konserwację i naprawę urządzeń UDT. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: „Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: „Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”. zestawienie art. biurowych.xlsx umowa.pdf INFORMACJA O OTWARCIU OFERT