Aktualności

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 04-2018

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę i montaż, rozdrabniarki jednowałowej wraz z przenośnikami.pdf

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: „Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: „Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”. Zawiadomienie_o _wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompaktora

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompaktora Informacja_z_otwarcia_ofert

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr: 03-2018

OGŁOSZENIE_O_DIALOGU_TECHNICZNYM_nr 03-2018 Protokół_z_dialogu.pdf

Zapytanie hydrauliczne

Zapytanie Hydrauliczne