Wpisy autora admin1

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ZBIORNIKA DO PALIWA PŁYNNEGO

ZAPYTANIE_OFERTOWE_DOSTAWA_ZBIORNIKA_DO_PALIWA_PLYNNEGO odpowiedzi – ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA ZBIORNIKA DO PALIWA PŁYNNEGO INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ ZBIORNIKA DO PALIWA PŁYNNEGO zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę ZBIORNIKA DO PALIWA PŁYNNEGO

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie przedstawia harmonogram odbioru odpadów na rok 2019. Gmina Piastów Odpady segregowane, zmieszane i bioodpady Gmina Pruszków Posesje jednorodzinne – odpady segregowane Posesje jednorodzinne – odpady zmieszane Gmina Raszyn Posesje jednorodzinne Posesje wielorodzinne

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu serwisowego urządzenia sprężonego powietrza Osuszacz AD 800 w pomieszczeniu kompresorowni na terenie hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapytanie_ofertowe_na_wykonanie_przeglądu_serwisowego_urządzenia_sprężonego_powietrza_Osuszacz_AD_800W odpowiedz_na_zapytanie_ofertowe zawiadomienie_o_wyborze_oferty_na wykonanie_przeglądu_serwisowego_urządzenia_sprężonego_powietrza_Osuszacz_AD_800W

Zapraszam do złożenia ofert cenowych na: „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”

Zapraszam do złożenia ofert cenowych na: „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.” Zawiadomienie_o _wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”

Ogłoszenie o spotkaniu technicznym

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w spotkaniu technicznym poprzedzającym zapytanie ofertowe na: Wykonanie instalacji antyodorowej wraz z dostarczeniem preparatów neutralizujących, do celów zniwelowania odorowości na instalacji kompostowania odpadów zielonych.