Wpisy autora admin1

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę używanej ładowarki kołowej z wysokim zasypem o pojemności łyżki min. 3,5 m/3. Rok Produkcji max. 2011, Ilość Mth. Max. 10 000.

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. na podstawie art. 31c Ustawy PZP ogłasza dialog techniczny na dostawę używanej ładowarki kołowej z wysokim zasypem o pojemności łyżki min. 3,5 m/3. Rok Produkcji max. 2011, Ilość Mth. Max. 10 000. Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostarczenie fabrycznie nowych części zamiennych i wykonanie wymiany fabrycznie nowych części urządzenia do otwierania i opróżniania worków z tworzyw sztucznych producenta urządzenia BTR Recykling Technologie GmbH o numerze fabrycznym 11 14 436 na terenie hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostarczenie fabrycznie nowych części zamiennych i wykonanie wymiany fabrycznie nowych części urządzenia do otwierania i opróżniania worków z tworzyw sztucznych producenta urządzenia BTR Recykling Technologie GmbH o numerze fabrycznym 11 14 436 na terenie hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Unieważnienie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na naprawę sortera Titech autosort [NIR1-VIS] [S-2000][X-H] , 230V 50/60Hz 20A/4600W , numer S0284 w hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na naprawę sortera Titech autosort [NIR1-VIS] [S-2000][X-H] , 230V 50/60Hz 20A/4600W , numer S0284 w hali sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu instalacji tryskaczowej dla Sortowni Odpadów Komunalnych w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6, w nawiązaniu do opracowanego operatu przeciwpożarowego.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu instalacji tryskaczowej dla Sortowni Odpadów Komunalnych w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6, w nawiązaniu do opracowanego operatu przeciwpożarowego. CO-1 RZUTY Zal_1_MZO_PZT_A2 Unieważnienie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostarczenie części zamiennych do belownicy Konti typ 100 E/SO nr seryjny 29.009 rok produkcji 2004 na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostarczenie części zamiennych do belownicy Konti typ 100 E/SO nr seryjny 29.009 rok produkcji 2004 na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Zawiadomienie o wyborze oferty