Wpisy autora admin1

MZO ogłasza konkurs ofert na stanowisko: Głównego Księgowego – Dyrektora Finansowego

„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” Sp. z o.o.: 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 ogłasza konkurs ofert na stanowisko: Głównego Księgowego – Dyrektora Finansowego Miejsce pracy: Pruszków Stanowisko Głównego Księgowego – Dyrektora Finansowego może objąć osoba, która: * Posiada obywatelstwo polskie. * Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. *
Czytaj więcej…

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi serwisowej, maszyn na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi serwisowej, maszyn na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w formie zapytania ofertowego

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na wykonanie złącza taśmy na przenośnikach na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na wykonanie złącza taśmy na przenośnikach na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie złącza taśmy na przenośnikach na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na taśmy do przenośników na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na dostawę taśmy do przenośników na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę taśmy do przenośników na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o.