Odpady niebezpieczne

Odpadem niebezpiecznym określany jest każdy odpad pochodzący z gospodarczej lub bytowej działalności człowieka np: ciecz, gaz ciało stałe, który ze względu na swe właściwości i skład chemiczny stanowi realne bądź potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.