Odpady zielone

Odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.