Kilka słów o odorowości…

 

Wiem jak ogromnym problemem jest sprawa nieprzyjemnego zapachu, który był przyczyną wielu skarg i zażaleń kierowanych do Prezydenta Miasta Pruszkowa. Jest to problem, z którym borykamy się już od dawna i dotyczy nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim Spółki, którą zarządzam. Jako Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. podejmuję szereg działań zmierzających do zniwelowania uciążliwości zapachowych. Sprawa odorowości jest dla mnie priorytetowa. Korzystając z porad ekspertów staramy się jako zakład stosować najnowocześniejsze urządzenia, instalacje i środki, które w znacznym stopniu ograniczają nieprzyjemną woń. Pomimo tego, ciągle jednak szukamy takich rozwiązań, które w kompleksowy sposób wyeliminują tego typu dokuczliwość.

Od 2012 roku Spółka inwestuje w nowe dostępne na rynku technologie i instalacje mające na celu eliminacje negatywnych skutków przetwarzania odpadów komunalnych, w tym powstawaniu i redukcji odorów. Teren bazy MZO w Pruszkowie sp. z o.o. wyposażony jest w odrębne urządzenia i instalacje antyodorowe. W hali sortowni odpadów komunalnych zastosowaliśmy technologię polegającą na zamgławianiu preparatem antyodorowym miejsc przyjęcia odpadów i czasowo magazynowanych przed ich przetworzeniem. Preparat w postaci tzw. „suchej mgły” wchodzi w reakcję fizyko-chemiczną z cząstkami o nieprzyjemnym zapachu występującymi w odpadach, w znacznym stopniu je neutralizując. Drugim odrębnym urządzeniem będącym na wyposażeniu hali sortowni jest podajnik mikrobiotyku przyspieszający proces biologicznej stabilizacji przetwarzanych odpadów. Miejsce, w którym prowadzony jest proces biologicznej stabilizacji odpadów wyposażone zostało w instalację składającą się z linii 159 dysz rozpylających środek nazywany mokrą mgłą. Instalacja jest w pełni automatyczna, pracuje w sposób ciągły przez 24 godziny. Oprócz wymienionych instalacji antyodorowych, zamontowanych na stałe w określonych miejscach, Spółka posiada również mobilne neutralizatory zapachów i dyfuzory rozpylające środki antyodorowe, niwelujące poziom dokuczliwych zapachów powstających w procesach zagospodarowania odpadów.

Niestety jednym z największych problemów z jakimi musimy sobie poradzić, jest ten związany z nieprzyjemnym zapachem powstałym w wyniku zbyt długiego przetrzymywania bioodpadów w workach z tworzywa sztucznego przed ich odbiorem spod posesji mieszkańców. Przy wysokiej temperaturze powietrza, odpady ulegające biodegradacji gniją w workach, a wyładowywanie partii odebranych odpadów na terenie naszego zakładu powoduje uwolnienie kilkukrotnie wyższego stężenia emisji odorów. Ze względu na prawidłowy przebieg procesu przetwarzania bioodpadów nie należy dopuszczać do ich wstępnego rozkładu tak w miejscu odbioru, jak i już po odbiorze na terenie zakładu. Z tego względu odpady trafiające do naszych instalacji są przetwarzane na bieżąco. Musimy jednak pamiętać, że już na etapie gromadzenia odpadów przez mieszkańców mamy do czynienia z ryzykiem pojawienia się uciążliwości zapachowych. Dlatego tak ważne jest skrócenie czasu między przygotowaniem bioodpadów do odbioru a ich rzeczywistym wywozem z posesji. Wpływ na to mają również Państwo, ustalając np. termin koszenia trawy jak najbliżej terminu odbioru odpadów podanego w harmonogramie. Z pewnością byłaby to istotna pomoc w walce z uciążliwościami zapachowymi i stąd moja wielka prośba do Państwa, aby rozważyć możliwość zsynchronizowania terminów odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem, aby zwyczajnie skrócić czas do odbioru odpadów w stosunku do częstotliwości ich odbioru.

Mając na względzie dobro mieszkańców i ich komfort życia w bliskości Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie pozostaję w ścisłym kontakcie z dr hab. inż. Jackiem Gębickim, Kierownikiem Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej. W ramach współpracy naukowcy przeszkolili pracowników Spółki w zakresie badań olfaktometrem terenowym, podjęli badania w celu wyodrębnienia rodzajów związków chemicznych wpływających na nieprzyjemny zapach, a także wskazali miejsca i częstotliwość wydzielania odorów. W ramach prowadzonych badań rozmieszczono elektroniczne mierniki do analizy wpływu rozprzestrzeniania się odorów na terenie Zakładu oraz poza nim. Wszystkie urządzenia i instalacje antyodorowe zainstalowane na naszym terenie są na bieżąco serwisowane, a ich praca nadzorowana jest przez wyznaczonych do tego  pracowników.

Instalacje antyodorowe zastosowane na terenie naszego zakładu działają prawidłowo i są na bieżąco monitorowane. Staramy się wykorzystywać wszelkie dostępne na rynku technologie w taki sposób, aby uciążliwe zapachy eliminować i nie dawać mieszkańcom powodu do niezadowolenia. Jednocześnie zapewniamy o naszej gotowości do wdrażania nowych i skutecznych rozwiązań, które zaistnieją na rynku.

Podejmowane przez nas działania już dziś przynoszą wymierny efekt, czego wyrazem jest coraz mniejsza ilość skarg i zażaleń na emitowanie odorów przez MZO w Pruszkowie sp. z o.o. Wierzę, że bliskość zakładu przestanie być uciążliwa a mieszkańcy ostatecznie docenią nasze starania w zakresie dezodoryzacji.

Udostępnij wiadomość