Kontakt

Biuro: Pn-Pt
7:00 – 15:00
Kasa: Pn-Pt
8:00 – 14:00
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Dla Mieszkańców Pruszkowa
Czwartek-Piątek
10:30 – 16:30
Sobota
8:00 – 14:00
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Brwinowa
poniedziałek
16.00-20.00
wtorek
16.00-20.00
środa
8.00-13.00
Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu (opcjonalnie)
  Treść wiadomości
  • Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

   KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

   Wobec faktu, iż kontakt lub korzystanie z usług Miejskich Zakładów Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”).

   1. Administratorem Danych Osobowych są Miejskie Zakłady Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Stefana Bryły 6, 05‑800 Pruszków (dalej „MZO”).
   2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z dobrymi praktykami i spełniających wymagania prawa.
   3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
    • świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych, gabarytowych, wywozu nieczystości płynnych, realizacji usług parkingowych, w tym najmu miejsc parkingowych, wypożyczania kontenerów,
    • wykonywania monitoringu wizyjnego (o ile dotyczy),
    • rozliczenia i zafakturowania usług,
    • przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
    • obsługi klienta za pomocą Internetowego Biura Obsługi Klienta,
    • marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
    • Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
   4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania.
   5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
   6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być stosowni pracownicy MZO, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją usług, w tym ich rozliczeniem i zafakturowaniem. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z MZO będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania lub przechowywaniem, bądź analizą danych (np. podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom systemów parkingowych lub wydzierżawiającemu powierzchnie, na których znajduje się Parking (o ile dotyczy). W przypadku działań marketingowych odbiorcami Danych mogą być wybrani pracownicy MZO, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych MZO.
   7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
   8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
   9. Podstawę przetwarzania Danych Osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f) RODO.
   10. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   11. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
   12. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych MZOiod@mzo.pl.