Skontaktuj się z nami

Prezes Spółki

Jarosław Bałdowski

j.baldowski@mzo.pl

Dyrektor Pionu Finansów
Sławomir Jędrzejewski
tel. kom. (+48) 510 203  615 | s.jedrzejewski@mzo.pl

Dyrektor Pionu Ochrony Środowiska
Ewa Tabor
tel. kom. (+48) 510 203 646 | e.tabor@mzo.pl

Kierownik Działu Obsługi Klienta
Prakseda Korzeniowska
tel. kom. (+48) 510 203 677 | p.korzeniowska@mzo.pl

Kierownik Działu Księgowości
Anna Bicz
tel.+48 (22) 758 66 08 | a.bicz@mzo.pl

Kierownik Działu Kadr
Urszula Moskwa
tel.+48 (22) 759 56 16 | kadry@mzo.pl

Kierownik Działu Transportu
Michał Woźniak
tel. kom. (+48) 510 203 607 | m.wozniak@mzo.pl

Kierownik Działu Obsługi Technicznej (warsztat napraw)
Piotr Stefaniuk
tel. kom. (+48) 515 258 484 | p.stefaniuk@mzo.pl

Kierownik Magazynu
Teresa Omen
tel. kom. (+48) 510 203 630

Kierownik Działu Przetwarzania Odpadów
Agnieszka Waleniak
tel. kom. (+48) 510 203 606 | a.waleniak@mzo.pl

Kierownik Działu Ochrony Środowiska
Karol Barański
tel. kom. (+48) 510 203 647 | k.baranski@mzo.pl

Kierownik Działu Inwestycji i Administracji
Adam Łaszczotko
tel. kom. (+48) 510 203 626 | a.laszczotko@mzo.pl

Godziny pracy

Dział obsługi klienta:
7.00 – 15.00 (pn-pt)
Biuro: 7.00 – 15.00 (pn-pt)
Kasa: 8.00 – 14.00 (pn-pt)

Telefon

+48 (022) 758 20 63
+48 (022) 758 20 67
+48 661 300 100
+48 510 203 660
Fax:
+48 (022) 429 48 29

E-mail

Sekretariat
sekretariat@mzo.pl
Dział Obsługi Klienta
dok@mzo.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

NOWE GODZINY OTWARCIA PSZOK:
WTOREK 8.00-15.30
ŚRODA 8.00-15.30
CZWARTEK 10.30-18.00
PIĄTEK 10.30-18.00
SOBOTA 8.00-15.30
Telefon:
(0) 510 203 640
E-mail:
punkt@mzo.pl

Jak dojechać

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Wobec faktu, iż kontakt z Miejskimi Zakładami Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”).

 1. Administratorem Danych Osobowych są Miejskie Zakłady Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05‑800 Pruszków (dalej „MZO”).
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z dobrymi praktykami i spełniających wymagania prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
 • odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usług, ogólne lub związanych z ofertami pracy,
 • reklamacje i sugestie dotyczące świadczonych usług.
 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania.
 2. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów.
 3. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być stosowni pracownicy MZO, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją usług, w tym ich rozliczeniem i zafakturowaniem. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z MZO będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania lub przechowywaniem, bądź analizą danych (np. podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom systemów parkingowych lub wydzierżawiającemu powierzchnie, na których znajduje się Parking (o ile dotyczy).
 4. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 5. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 6. Podstawę przetwarzania Danych Osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit.  b), e) i f) RODO.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych MZO: iod@mzo.pl.