O firmie

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie utworzony został przez Radę Miejską Pruszkowa w grudniu 1991 roku. Kapitał założycielski stanowi własność miasta Pruszkowa.

W dniu dzisiejszym nasze usługi obejmują odbiór odpadów komunalnych, ich segregację, odbiór odpadów wielkogabarytowych, produkcyjnych, recykling, wywóz nieczystości płynnych. Świadczymy również usługi ewidencji odpadów dla firm – zgodnie z ustawą o odpadach.

Główna działalnością naszego przedsiębiorstwa jest odbiór odpadów komunalnych od klientów indywidualnych, gmin i przedsiębiorstw.

Dysponujemy szeroką gamą sprzętu przeznaczonego do tego celu. Do gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych używamy kontenerów o poj. 5-30m3, pojemników o poj. 110-1100l oraz worków do zbiórki selektywnej.

Segregacja odbywa się już u klienta, dlatego dostarczamy naszym partnerom nie tylko worki na różne odpady lecz także odbieramy odpady ze specjalnych pojemników-dzwonów.

W następnym etapie tego procesu odpady segregowane są (w jednej z najnowocześniejszych stacji segregacji odpadów w Polsce) aby mogły być dostarczone w postaci gotowej do przerobu do wyspecjalizowanych firm.

Zasada kompleksowego działania sprawia, że w naszej ofercie znajdują się również usługi utrzymania terenów zielonych, porządkowania placów.

Nasz obszar działalności to nie tylko rejon miasta Pruszkowa, ale także znaczna część przyległych rejonów.

Mamy pełną świadomość, że w dzisiejszych czasach zarządzanie odpadami stanowi ważny element gospodarki, komfort estetyki życia mieszkańców.

Pragniemy zwiększyć świadomość społeczną organizując konkursy i akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rejonu Pruszkowa.

Naszym celem są usługi nowoczesne, przyjazne środowisku oparte na najlepszych wzorcach.

Podstawowym założeniem firmy jest jakość świadczonych usług. Zgodnie z tą myślą pracownicy zostali przeszkoleni, by mieli pełną świadomość tego co robią i jaka spoczywa na nich odpowiedzialność. Pozwala to nam na udzielanie gwarancji, co niewątpliwie jest naszym największym atutem.

Prezes Zarządu
Jarosław Bałdowski

Historia
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie

01 marca 1987 r., powstał Rejonowy Zakład Oczyszczania E-22 w Pruszkowie.

Zakład podlegał bezpośrednio Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w m.st. Warszawie. Z chwilą powstania Rejonowy Zakład Oczyszczania zatrudniał poniżej 100 osób.

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Rozbudowa zakładu w kolejności chronologicznej

Uruchomienie sortowni do segregacji odpadów niesegregowanych oraz odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej;

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Certyfikaty
przyznane Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Pruszkowie
Nagrody i wyróżnienia
dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie

W ostatnich latach Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie kilka prestiżowych nagród.

Do najważniejszych należą „Symbol Czystości Komunalnej” 2011 Monitora Rynkowego (pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej), Gazele Pulsu Biznesu – 2010 i 2011, Gepard Biznesu 2010 – Redakcji Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”, Laureat Diament 2011 Miesięcznika Forbes oraz dla Prezesa Władysława Kąckiego – Nagroda Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta 2007 przyznawana przez Redakcję „Przeglądu Komunalnego” wraz z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.