01 marca 1987 r., powstał Rejonowy Zakład Oczyszczania E-22 w Pruszkowie.

Zakład podlegał bezpośrednio Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w m.st. Warszawie. Z chwilą powstania Rejonowy Zakład Oczyszczania zatrudniał poniżej 100 osób.

Uchwałą Rady Miejskiej w 1991 r. z przejętego od MPO w Warszawie Zakładu E-22 został utworzony Zakład budżetowy Gminy Miejskiej Pruszków – Miejski Zakład Oczyszczania. Wszystkie „Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Oczyszczania były zatwierdzane przez Gminę Pruszków.

08 listopada 1999 r. w związku z przekształceniem formy ustrojowo-prawnej Miejski Zakład Oczyszczania na mocy postanowień aktu założycielskiego został zlikwidowany i powstał Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

Spółka jest w 100% polskim przedsiębiorstwem, którego udziałowcami są Miasto Pruszków oraz Związek Międzygminny „Utrata”. W 2016 roku średnie zatrudnienie w spółce wynosi 250 osób.

ROZBUDOWA ZAKŁADU W KOLEJNOŚCI CHRONOLOGICZNEJ

2005 rok – uruchomienie sortowni do segregacji odpadów niesegregowanych oraz odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej;

2008 rok – uruchomienie mobilnego urządzenia do kompostowania odpadów;

2009 rok – rozbudowa sortowni o moduł do produkcji paliwa alternatywnego;

2010 rok – rozbudowa sortowni o dwa separatory optoelektroniczne;

2012 rok – budowa instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej w części mechanicznej;

2013 rok – nadanie instalacji statusu zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu warszawskiego;

2014 rok – zmiana statusu prowadzonej instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów z zastępczej na RIPOK dla regionu warszawskiego, uruchomienie mobilnego urządzenia do rozdrabniania odpadów wielogabarytowych, rozbudowa części mechanicznej instalacji o rozrywarki do worków oraz o separator neomagnetyczny.

2015 rok – zmiana statusu funkcjonującej instalacji do przetwarzania odpadów zielonych z zastępczej na RIPOK dla regionu warszawskiego;