Oferty pracy

 • candidate
  Ogłoszenie na stanowisko: Pracownik gospodarczy – Mechaniczna Instalacja MBP
  Umowa o pracę
  Pruszków, mazowieckie
  1 osoba
  Zakres zadań:
  wyodrębnienie ze strumienia odpadów: karton, papier, tworzywa sztuczne, metale,
  prace porządkowe.
  Wymagania:
  dobra organizacja pracy,
  odpowiedzialność uczciwość oraz zaangażowanie i chęci do pracy,
  sumienność i punktualność,
  sprawność fizyczna i manualna.
  Oferujemy:
  stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  konkurencyjne wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia podstawowego i premii uznaniowej uzależnionej od efektów pracy,
  ubezpieczenie grupowe,
  atrakcyjne świadczenie z funduszu socjalnego,
  środki ochrony osobistej.
  Jesteś zainteresowany ofertą?
  Skontaktuj się z nami
  Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie
 • candidate
  Ogłoszenie na stanowisko Operator belownicy
  Umowa o pracę
  Pruszków, mazowieckie
  1 osoba
  Zakres zadań:
  codzienne przygotowanie sprzętu do pracy,
  nadzór nad prawidłową pracą maszyn wykorzystywanych do przetwarzania odpadów,
  dbanie o powierzony sprzęt,
  codzienna maszyn,
  dbanie o własne bezpieczeństwo oraz osób znajdujących się w pobliżu maszyny,
  prowadzenie dokumentacji sprzętu i ewidencji wagowej.
  Wymagania:
  doświadczenie na podobnym stanowisku lub chęć przyuczenia do obsługi i konserwacji maszyn,
  systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  umiejętność pracy w zespole.
  Oferujemy:
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  atrakcyjne wynagrodzenie składające się z części stałej i premii uznaniowej,
  poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w rozwijającej się firmie,
  przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy,
  udział w szkoleniach branżowych/zawodowych,
  grupowe ubezpieczenie na życie,
  kartę Multisport na preferencyjnych warunkach,
  atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego.

  Praca na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. w systemie trzyzmianowym (w godzinach  600 – 1400 i 1400 – 2200 – 2200 – 600).

   

  O nas

  Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. jest liczącą się firmą w branży gospodarki odpadami
  w rejonie swojej działalności. Nasze usługi oferujemy mieszkańcom i przedsiębiorcom z powiatu pruszkowskiego oraz powiatów ościennych, w tym na terenie Warszawy. Misją Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. jest działalność proekologiczna oraz rozwój poprzez inwestycje w innowacyjne technologie przetwarzania odpadów.

  Jesteś zainteresowany ofertą?
  Skontaktuj się z nami
  Agnieszka Waleniak
  Kierownikiem Działu Mechaniczna Instalacja MBP
  510 203 606
 • candidate
  Ogłoszenie na stanowisko Operator maszyn
  Umowa o pracę
  Pruszków, mazowieckie
  1 osoba
  Zakres zadań:
  codzienne przygotowanie sprzętu do pracy,
  nadzór nad prawidłową pracą maszyn wykorzystywanych do przetwarzania odpadów,
  dbanie o powierzony sprzęt,
  codzienna maszyn,
  dbanie o własne bezpieczeństwo oraz osób znajdujących się w pobliżu maszyny,
  prowadzenie dokumentacji sprzętu,
  inne obowiązki powierzone przez przełożonego.
  Wymagania:
  doświadczenie na podobnym stanowisku lub chęć przyuczenia do obsługi i konserwacji maszyn,
  systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  umiejętność pracy w zespole.
  Oferujemy:
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  atrakcyjne wynagrodzenie składające się z części stałej i premii uznaniowej,
  poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w rozwijającej się firmie,
  przyjazną atmosferę i rozwój zawodowy,
  udział w szkoleniach branżowych/zawodowych,
  grupowe ubezpieczenie na życie,
  kartę Multisport na preferencyjnych warunkach,
  atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego.

  Praca na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. w systemie trzyzmianowym (w godzinach  600 – 1400 i 1400 – 2200 – 2200 – 600).

   

  O nas

  Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. jest liczącą się firmą w branży gospodarki odpadami
  w rejonie swojej działalności. Nasze usługi oferujemy mieszkańcom i przedsiębiorcom z powiatu pruszkowskiego oraz powiatów ościennych, w tym na terenie Warszawy. Misją Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. jest działalność proekologiczna oraz rozwój poprzez inwestycje w innowacyjne technologie przetwarzania odpadów.

  Jesteś zainteresowany ofertą?
  Skontaktuj się z nami
  Agnieszka Waleniak
  Kierownikiem Działu Mechaniczna Instalacja MBP
  510 203 606
Prosimy o umieszczenie w CV następującej Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy – dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie Klauzula informacyjna.

Skopiuj zgodę
 • Klauzula informacyjna

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

  Wobec faktu, iż kontakt lub korzystanie z usług Miejskich Zakładów Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”).

  1. Administratorem Danych Osobowych są Miejskie Zakłady Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Stefana Bryły 6, 05‑800 Pruszków (dalej „MZO”).
  2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z dobrymi praktykami i spełniających wymagania prawa.
  3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
   • świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych, gabarytowych, wywozu nieczystości płynnych, realizacji usług parkingowych, w tym najmu miejsc parkingowych, wypożyczania kontenerów,
   • wykonywania monitoringu wizyjnego (o ile dotyczy),
   • rozliczenia i zafakturowania usług,
   • przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
   • obsługi klienta za pomocą Internetowego Biura Obsługi Klienta,
   • marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
   • Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania.
  5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
  6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być stosowni pracownicy MZO, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją usług, w tym ich rozliczeniem i zafakturowaniem. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z MZO będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania lub przechowywaniem, bądź analizą danych (np. podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom systemów parkingowych lub wydzierżawiającemu powierzchnie, na których znajduje się Parking (o ile dotyczy). W przypadku działań marketingowych odbiorcami Danych mogą być wybrani pracownicy MZO, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych MZO.
  7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  9. Podstawę przetwarzania Danych Osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f) RODO.
  10. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  11. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  12. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych MZOiod@mzo.pl.