Oferty pracy

  • candidate
    Pracownik – Ładowacz
    Umowa o pracę
    Pruszków, Mazowieckie
    3 osoby
    Zakres zadań:
    Ładowanie odpadów z pojemników oraz worków do pojazdów specjalistycznych,
    Prawidłowe dostarczenie worków dla klienta,
    Dokumentowanie nieprawidłowości związanych z niewłaściwą segregacją odpadów,
    Prawidłowe odstawianie pojemników po realizacji wyładunku odpadów,
    Oczyszczanie zimowe chodników.
    Wymagania:
    Gotowość do pracy fizycznej,
    Uczciwość i sumienność,
    Dyspozycyjność,
    Punktualność,
    Kultura osobista,
    Zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków pracowników,
    Dostosowanie się do obowiązujących procedur Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie,
    Dbanie o wizerunek i postrzeganie firmy przez podmioty zewnętrzne.
    Oferujemy:
    Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
    Gwarancję terminowej płatności wynagrodzenia
    Bardzo dobre warunki socjalne

    Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe i prawo jazdy kat. B.

    Jesteś zainteresowany ofertą?
    Skontaktuj się z nami
    Karol Barański
    Kierownik Działu Ochrony Środowiska
    510 203 647
  • candidate
    INSPEKTOR – Mechaniczna Instalacja MBP
    Umowa o pracę
    Pruszków, mazowieckie
    1 osoba
    Zakres zadań:
    zarządzanie zespołem pracowników
    organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników
    nadzór nad instalacją mechaniczną , biologiczną , produkcją paliwa alternatywnego
    koordynacja i ustalanie praca na instalacjach z kierownictwem
    odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP
    Ppoż oraz innych przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie
    dbałość o powierzone mienie i porządek w miejscu pracy
    raportowanie przebiegu procesu produkcji
    Wymagania:
    wykształcenie średnie techniczne mile widziany(kierunek ochrona środowiska)
    obowiązkowość
    sumienność
    dyspozycyjność
    uczciwość
    rzetelność
    zdolności organizacyjne
    umiejętność podejmowania decyzji
    Oferujemy:
    praca trzy zmianowa
    zatrudnienie na umowę o pracę
    konkurencyjne wynagrodzenie
    pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
    możliwość rozwoju zawodowego
    przyjazna atmosfera pracy
    Jesteś zainteresowany ofertą?
    Skontaktuj się z nami
    Agnieszka Waleniak
    Kierownikiem Działu Mechaniczna Instalacja MBP
    510 203 606
  • candidate
    Pracownik Działu Ochrony Środowiska
    Umowa o pracę
    Pruszków, Mazowieckie
    1 osoba
    Zakres zadań:
    praca w Bazie Danych Odpadowych BDO,
    realizacja decyzji związanych z prowadzoną działalnością,
    wykonanie innych prac związanych z funkcjonowaniem działu.
    Wymagania:
    wykształcenie wyższe kierunkowe ochrony środowiska, mile widziana specjalizacja w zakresie gospodarki odpadami/ochrona wód,
    znajomość prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
    minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku związanym z ochroną środowiska lub gospodarką odpadami,
    dyspozycyjność,
    punktualność,
    zdolności organizacyjne,
    komunikatywność,
    Oferujemy:
    Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
    Gwarancję terminowej płatności wynagrodzenia
    Bardzo dobre warunki socjalne
    Jesteś zainteresowany ofertą?
    Skontaktuj się z nami
    Karol Barański
    Kierownik Działu Ochrony Środowiska
    510 203 647
Prosimy o umieszczenie w CV następującej Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy – dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie Klauzula informacyjna.

Skopiuj zgodę
  • Klauzula informacyjna

    KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

    Wobec faktu, iż kontakt lub korzystanie z usług Miejskich Zakładów Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”).

    1. Administratorem Danych Osobowych są Miejskie Zakłady Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Stefana Bryły 6, 05‑800 Pruszków (dalej „MZO”).
    2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z dobrymi praktykami i spełniających wymagania prawa.
    3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
      • świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych, gabarytowych, wywozu nieczystości płynnych, realizacji usług parkingowych, w tym najmu miejsc parkingowych, wypożyczania kontenerów,
      • wykonywania monitoringu wizyjnego (o ile dotyczy),
      • rozliczenia i zafakturowania usług,
      • przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
      • obsługi klienta za pomocą Internetowego Biura Obsługi Klienta,
      • marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
      • Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
    4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania.
    5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
    6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być stosowni pracownicy MZO, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją usług, w tym ich rozliczeniem i zafakturowaniem. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z MZO będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania lub przechowywaniem, bądź analizą danych (np. podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom systemów parkingowych lub wydzierżawiającemu powierzchnie, na których znajduje się Parking (o ile dotyczy). W przypadku działań marketingowych odbiorcami Danych mogą być wybrani pracownicy MZO, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych MZO.
    7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
    8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
    9. Podstawę przetwarzania Danych Osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f) RODO.
    10. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
    11. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
    12. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych MZOiod@mzo.pl.