O firmie

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie utworzony został przez Radę Miejską Pruszkowa w grudniu 1991 roku. Kapitał założycielski stanowi własność miasta Pruszkowa.

W dniu dzisiejszym nasze usługi obejmują odbiór odpadów komunalnych, ich segregację, odbiór odpadów wielkogabarytowych, produkcyjnych, recykling, wywóz nieczystości płynnych. Świadczymy również usługi ewidencji odpadów dla firm – zgodnie z ustawą o odpadach.

Główna działalnością naszego przedsiębiorstwa jest odbiór odpadów komunalnych od klientów indywidualnych, gmin i przedsiębiorstw.

Dysponujemy szeroką gamą sprzętu przeznaczonego do tego celu. Do gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych używamy kontenerów o poj. 5-30m3, pojemników o poj. 110-1100l oraz worków do zbiórki selektywnej.

Segregacja odbywa się już u klienta, dlatego dostarczamy naszym partnerom nie tylko worki na różne odpady lecz także odbieramy odpady ze specjalnych pojemników- dzwonów. W następnym etapie tego procesu odpady segregowane są (w jednej z najnowocześniejszych stacji segregacji odpadów w Polsce) aby mogły być dostarczone w postaci gotowej do przerobu do wyspecjalizowanych firm.

Zasada kompleksowego działania sprawia, że w naszej ofercie znajdują się również usługi utrzymania terenów zielonych, porządkowania placów.

Nasz obszar działalności to nie tylko rejon miasta Pruszkowa, ale także znaczna część przyległych rejonów.

Mamy pełną świadomość, że w dzisiejszych czasach zarządzanie odpadami stanowi ważny element gospodarki, komfort estetyki życia mieszkańców.

Pragniemy zwiększyć świadomość społeczną organizując konkursy i akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rejonu Pruszkowa.

Naszym celem są usługi nowoczesne, przyjazne środowisku oparte na najlepszych wzorcach.

Podstawowym założeniem firmy jest jakość świadczonych usług. Zgodnie z tą myślą pracownicy zostali przeszkoleni, by mieli pełną świadomość tego co robią i jaka spoczywa na nich odpowiedzialność. Pozwala to nam na udzielanie gwarancji, co niewątpliwie jest naszym największym atutem.

Prezes Zarządu
Jarosław Bałdowski